top of page

Bykle og Hovden
     Rideklubb

Om oss

Litt historie om rideklubben
 

I1986 blei Fjellgardane Rideklubb stifta og har senere endret navn til Bykle og Hovden Rideklubb.
 

Vi har i dag rundt 100 medlemmer, med en gjeng svært aktive på rundt 30-40 personer, hovedsaklig barn og ungdom. Dette er i norsk målestokk en stor klubb - og til å være i en av landets minste kommuner, blir vi jo kjempestore! Et av de mest populære tilbudene er Åpen stall. Dette er et lavterskeltilbud der de yngste og mest uerfarne kan komme og klappe og stelle hestene og gjerne bli leid litt rundt på hesteryggen. Dette er et fint tilbud med tanke på rekruttering, men ikke minst viktig for barn og unge som ikke er vant til å omgås dyr. Her får de oppleve nærkontakt med dyr, vise omsorg og lære hvordan de skal håndtere hest på en god måte. Dette er en god sosial møteplass for store og små, hvor man lærer mestring på en fin måte.

Inntil videre holder klubben til på Fjellgarden Hovden.
 

Tuva - rideklubben.jpg
tre Sko

BLI MEDLEM ?

Vil du bli medlem?
Medlemskontingent for 2020:
Pr. person: kr.100,-


Kontigent betales i www.minidrett.no 

Medlemmer må selv registrere seg /oppdatere info i vårt elektronisk medlemsarkiv:  
www.minidrett.no - med navn, fødselsdato på alle familiemedlemmer og kontaktinfo.
 
Medlemsåret går fra 1.januar til 31.desember
Vi håper å åpne Fjellgardshallen høsten 2020. 
Vi er litt forsinket, men vi jobber dugnad mens vi venter:-) 

 
BLI
MEDLEM
I RIDEKLUBBEN

Glede for store og små å holde på med hest!

Meld dere inn, vi har mye spennende på gang!

HVEM ER VI SOM STÅR PÅ,
FOR Å LAGE DRØMMER TIL VIRKELIGHET?

All drift av rideklubben og driften av Fjellgardshallen er basert på DUGNAD. 

Styret i Rideklubben 2020:
Leder: Gry Ekroll Andersen
Nestleder: Maren Østvold
Sekretær: Kine E. Steen
Kasserer: Kari Westgård
Styremedlem: Lene Bentsen
Styremedlem: Helene Pedersen
Vara: Mia Mosnesset
Ungdomsrepresentant: Iben Hall

Lurer du på noe er det bare å ta kontakt med oss på facebook eller pr.e-post:
bykleoghovdenrideklubb@gmail.com 

Ønsker du å leie hestehengeren vår?
 

Pris pr døgn for medlemmer
kr.250,-
Pris pr døgn for ikke medlemmer
kr.500,-

Ta kontakt med Gry pr telefon for 
booking / reservasjon

 

           Telefon: 915 63 979

bottom of page