Her kommer det etter hvert info og bilder av sosial del/idrettshuset og hallen. Følg gjerne med på Facebook-siden vår! Lokalene blir mulig å leie når vi ikke bruker dem selv.

Hallen med sanddekke blir 20 x 60 meter innvendig. På den ene langsiden kommer 10 stallbokser for utleie, vaskespilt, salrom og lager for fôr og flis. 


På  den andre langsiden blir det ca. 300 kvm. med lagerplasser til utleie. Se egen fane med priser og vilkår.

På kortsiden mot sør, blir det fleksibelt klubblokale/sosial del med inntil 80 sitteplasser, toalett og kjøkken. Det blir også en utendørs "låvebru" med ca. 60 sitteplasser vendt mot lysløypa/rulleskiløypa , med ettermiddags- og kveldssol. 

 

Her vil vi ha kafe på dugnad mange av årets helger og ferier. Flotte lokaler som leies ut når vi ikke bruker dem selv. Hovden får med dette anlegget et flott nytt innendørs tilbud, hvor forskjellige aktører kan ha sine arrangement eller aktiviteter. Under tak eller ute - her blir det god plass å boltre seg på begge steder!

Området rundt Fjellgardshallen

  • Facebook Social Ikon

           Bykle og Hovden Rideklubb
E-post :bykleoghovdenrideklubb@gmail.com
Kontonummer: 2801 05 64079
Org.nummer: 875443712 

  • Facebook Social Icon

         Fjellgardshallen AS
E-post: post@fjellgardshallen.no 
Kontonummer: 2801 49 43015
Org.nummer: 920 652 530