top of page

                 Kontakt oss:

Bykle og Hovden Rideklubb:

Leder: Agnes F. Hovden
Telefon: 419 32 374
E-post: bykleoghovdenrideklubb@gmail.com 
 

Fjellgardshallen AS
 
Leder: Merethe Hjemdal
Telefon: 901 90 771
E-post: post@fjellgardshallen.no 
 
Stallmester: Yvonne L.B. Hall
Telefon: 482 36 175
E-post: yvonnelbhall@hotmail.com
 
Lager- eller reklameplass: Trude Mikkelsen
Telefon: 900 24 462
E-post: trude.mikkelsen@istorm.no
 

bottom of page