Med reklameplass, blir din bedrift godt synlig inne i Fjellgardshallen!

Overskrift 1

Reklameplass
 

Fra kr. 10.000,- pr. år
Rabatt ved kjøp av 2 el. 3 år i hall eller på stallboks


Ta kontakt for detaljer og alternativ:

Trude Mikkelsen tel. 900 24 462 eller trude.mikkelsen@istorm.no

Foto: Eks. fra Trollheimshallen

  • Facebook Social Ikon

           Bykle og Hovden Rideklubb
E-post :bykleoghovdenrideklubb@gmail.com
Kontonummer: 2801 05 64079
Org.nummer: 875443712 

  • Facebook Social Icon

         Fjellgardshallen AS
E-post: post@fjellgardshallen.no 
Kontonummer: 2801 49 43015
Org.nummer: 920 652 530