top of page
Fjellgardshallen.png
Hallen utsiden.png

Fjellgardshallen AS - Ferdig høsten 2020!

Her finner du vedtekter og dokumenter knyttet til Fjellgardshallen AS

Finansieringsplan:  

Spillemidlar, Kulturdepartementet                        5,411,000

Likviditetslån/byggelån Sp.banken Sør                 3,000,000 (tilbakebetalast gjennom momskonpensasjonsordninga til idrettslag)

Banklån, langsiktig Sp.banken Sør                         2,319,000

Tilskot Bykle kommune                                           2,695,500

Salg av reklame til næringslivet                               1, 147,000

Egenkapital frå Bykle og Hovden Rideklubb:         600,000  (Dugnadsoppdrag, lotteri, gåver m.m. og litt oppsparte midlar!)

Dugnadsoppdrag                                                             27,500 

Kommunalt lån,

midlertidig pga. manglande finansiering                    500,000      

Sum                                                                             15,700,000     

NB: Rideklubben gikk i mars 2020 inn med ekstra aksjekapital på kr. 200.000,-. Ny aksjekapital= kr. 100.0000,- 

 

 

hall langside.jpg
Hallen siden.jpg

Rideareal innvendig blir 20 x 60 meter. På den eIne langsida kjem 10 stallboksar og vaskespilt. Det blir lager for fôr og flis, salrom og alt som ellers hører heime i ein stall.


På  den andre langsida blir det lagerplassar til utleige. 

Fleksibelt klubblokale/sosial del med inntil 80 sitteplassar, toalett og kjøkken. Det blir også uteplass på "låvebru"

vendt mot lysløypa/rulleskiløypa. Her vil vi ha kafe på dugnad mange av årets helger og feriar. Denne delen blir viktig for oss, men også for leigetakarar. Ikke minst ved større ski-/rulleskiarrangement

Området rundt Fjellgardshallen

Fjellgardshallen blir bygd rett ved Hovden langrennsarena. Her er også gode moglegheiter til å ri utandørs, på turvegane i Otrosåsen. I tillegg er det på sikt planlagt utandørs ridebane utanfor hallen.
 

Oversikt ute.jpeg
sit.plan.jpg

Har du spørsmål? Interessert i å vite mer? Sjå under! Eller ta kontakt på post@fjellgardshallen.no

Under finner du all informasjon om prosjektet, alt fra finanisering til prosjektplan!

bottom of page