top of page

Bykle og Hovden
     Rideklubb

Årskort i hallen

Norges beste fasiliteter til å ha hest og ri i :-) 
 
Prisliste kommer!
 


 

tre Sko

BLI MEDLEM ?

Vil du bli medlem?
Medlemskontingent for 2021:
Pr. person: kr.250,-


Kontigent betales i www.minidrett.no 

Medlemmer må selv registrere seg /oppdatere info i vårt elektronisk medlemsarkiv:  
www.minidrett.no - med navn, fødselsdato på alle familiemedlemmer og kontaktinfo.
 
Medlemsåret går fra 1.januar til 31.desember
Vi håper å åpne Fjellgardshallen våren 2021 
Vi er litt forsinket, men vi jobber dugnad mens vi venter:-) 

 
BLI
MEDLEM
I RIDEKLUBBEN

Glede for store og små å holde på med hest!

Meld dere inn, vi har mye spennende på gang!

HVEM ER VI SOM STÅR PÅ,
FOR Å LAGE DRØMMER TIL VIRKELIGHET?

All drift av rideklubben og driften av Fjellgardshallen er basert på DUGNAD. 

Styret i Rideklubben 2021:
Leder: Agnes Hovden
Nestleder/ Sekretær: Benedikte Severinsen
Kasserer: Maren Østvold
Styremedlem: Iben Hall
Styremedlem: Helene Pedersen
Vara: Mia Mosnesset
Vara: Lene Bentsen
Vara: Truls Pedersen
Ungdomsrepresentant: Iben Hall

Lurer du på noe er det bare å ta kontakt med oss på facebook eller pr.e-post:
bykleoghovdenrideklubb@gmail.com 

Ønsker du å leie hestehengeren vår?
 

Pris pr døgn for medlemmer
kr.250,-
Pris pr døgn for ikke medlemmer
kr.500,-

Ta kontakt med Iben pr telefon for 
booking / reservasjon

 

           Telefon: 

bottom of page