Bykle og Hovden Rideklubb er godt i gang med å bygge Fjellgardshallen- og den blir kjempefin! Det jobbes på spreng for å kunne søke om midlertidig ferdigattest for hall, stall og lager, og håper å kunne ta dette i bruk i november. Så kommer evt. sosial del/idrettshuset i neste runde. 

Bygget vil inneholde:

  • Ridehall på 60x20 m.

  • Stall med 10-hestebokser til utleie

  • Sosial del/idrettshus/kafé med ca 80 sitteplasser og kjøkken

  • Stor "låvebro" med ca. 60 sitteplasser (ute)

  • Lagerboder - også for utleie 

  • Utegangsområde for hestene

 

Det er regulert inn utendørs ridebane på tomta, men det blir evt. i et senere byggetrinn.

 

Hallen blir bygd med tanke på flerbruk og vil bli leid ut til diverse arrangement. Vi har bla.a. intensjonsavtale med Hovden Sportsklubb og Bykle I.L. og har gjort spesialtilpasninger med tanke på store langrennsmesterskap. Men det er nesten bare fantasien som setter grenser for hva hallen kan brukes til.

 

Vi er kjempetakknemlige for at så mange bedrifter og privatpersoner har støttet prosjektet gjennom reklamekjøp eller gaver!  

 

Vi har lagt ned mye arbeid for å få finansieringen til å gå opp og det er en fantastisk dugnadsvilje i kommunen vår!. Vi har en gjeng som har beiset, skuffet tak, tatt trefellingsoppdrag, jobbet på arrangementer, solgt vafler og mye mer! Vi vurderer fortløpende forskjellige dugnadsjobber, men målet er at utleie av hall og lager, samt dugnadskafe skal være tilstrekkelig inntektsbringende til å få drifta til å gå rundt.

Du finner mer info om reklamekjøp, leie av stallplass og lagerplass under fanen Fjellgardshallen, eller klikk under. 

Leie av stallplass

Reklame 

  • Facebook Social Ikon

           Bykle og Hovden Rideklubb
E-post :bykleoghovdenrideklubb@gmail.com
Kontonummer: 2801 05 64079
Org.nummer: 875443712 

  • Facebook Social Icon

         Fjellgardshallen AS
E-post: post@fjellgardshallen.no 
Kontonummer: 2801 49 43015
Org.nummer: 920 652 530